Ik heb een parkeerboete gehad terwijl ik met de app betaald heb, wat nu?

Modified on Thu, 23 Feb 2023 at 02:08 PM

In een paar stappen kun je erachter komen of de boete terecht of onterecht uitgeschreven is. 


  1. Check in de app onder 'Geschiedenis' of je op de dag en tijdstip waarop de parkeerboete is uitgeschreven daadwerkelijk hebt betaald. Zo niet dan is de boete terecht. Zowel, volg dan de volgende stappen:
  2. Controleer of je het juiste kenteken geselecteerd had. Zo niet klik dan onderaan jouw parkeertransactie op “Bezwaarformulier opvragen”. Vul de voorbeeldbezwaarbrief verder in met alle details. Wijzig de tekst met de toelichting dat je wel had betaald maar helaas onder het verkeerde kenteken. Stuur de brief naar de gemeente waarin je geparkeerd stond.
  3. Had je wel het juiste kenteken geselecteerd klik dan onderaan de desbetreffende parkeeractie op “Bezwaarformulier opvragen”. Vul de voorbeeldbezwaarbrief verder in met alle details en stuur hem naar de gemeente waarin jij geparkeerd stond. Hierna volgt een uitspraak door de betreffende gemeente op jouw bezwaar.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article