Hoe worden de parkeertarieven berekend?

Modified on Thu, 23 Feb 2023 at 02:12 PM

De parkeertarieven worden berekend aan de hand van de starttijd en de opgegeven eindtijd. Op basis van deze tijden ontvangen wij een bedrag vanuit het Nationaal Parkeer Register dat we terugkoppelen in de app. Dit tarief is gelijk aan het tarief dat je zou betalen bij een parkeerzuil op straat. Als je de parkeersessie eerder beëindigd wordt op basis van de starttijd en de nieuwe eindtijd het daadwerkelijke te betalen bedrag berekend en teruggekoppeld. Als je de parkeersessie met een account hebt gestart ontvang je het te veel betaalde bedrag terug in je Wallet.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article